Op zoek naar de beste advocaten voor uw juridisch vraagstuk?

Bij ons kunt u direct contact opnemen voor de beste advocaten voor uw juridisch vraagstuk, zodat u de beste rechtshulp krijgt bij uw zaak. Borg Advocaten voorziet u van de juiste advocaat!

Kenmerken van een goede advocaat

Alle advocaten in Nederland moeten zich aan bepaalde beroepsregels houden. De advocaten van Borg Advocaten hebben elk jarenlange ervaring en zijn professioneel in de uitvoering van hun taken.

De belangrijkste kenmerken van een advocaat zijn:

  • Partijdigheid. Een advocaat is altijd partijdig. Dat betekent dat hij alleen de belangen behartigt van zijn eigen partij en in geen enkel opzicht die van de tegenpartij.
  • Deskundigheid. Alle advocaten in Nederland moeten met succes een rechtenstudie hebben afgerond. Daarna volgt nog een aanvullende opleiding in de vorm van een stage. Daarnaast moeten zij jaarlijks verplicht bijscholen.
  • Vertrouwelijkheid. Een advocaat moet vertrouwelijk omgaan met alle informatie die hij van zijn partij ontvangt. Dit beroepsgeheim geldt voor elke advocaat.